Financovanie

Pre jednoduchšie vybavenie financovania Vami vybraného bytu spolupracujeme s partnerskou  bankou, v ktorej sú pripravené zvýhodnené podmienky hypotekárneho financovania.

 

Náš hlavný finančný partner: Tatra banka

Spolupracujúca banka: VÚB banka

Spolupracujúca banka: Slovenská sporiteľňa

 
Naše partnerské banky vám flexibilne vypracujú ponuku hypotekárneho financovania za zvýhodnené úrokové sadzby, bez potreby vypracovania znaleckého posudku.
 
 
Splátkový kalendár: Tatra banka a VÚB banka
 
1. splátka – rezervačný poplatok vo výške 15 % z celkovej kúpnej ceny
2. splátka – 50 % z celkovej kúpnej ceny po dokončení hrubej stavby, teda po podpise ZoBKZ a keď sú byty zapísané na Liste Vlastníctva ako Rozostavané byty
3. splátka – 35 % po podpise Zálož. zmlúv / KZ a Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 
 
Splátkový kalendár: Slovenská sporiteľňa
 
1. splátka – rezervačný poplatok vo výške 15% z kúpnej ceny 
2. splátka – 85 % z ceny bytu po skolaudovaní stavby, resp. po podpise KZ a Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 
 
 
Financovanie projektu Noemis 
 
Projekt je financovaný s použitím vlastných zdrojov a zo zdrojov projektového financovania Tatrabanky. Tatrabanka je garantom tohto financovania, ako aj zárukou dokončenia projektu.
 
Pre viac informácii kontaktujte Tatrabanku.