Základne údaje o stavbe

 

Plocha parciel č. : 4111/1, 4296/8  2482,0 m²
Plocha obslužných komunikácií a parkovísk 884,0 m²
Plocha upravenej zelene vrátane svahu a vyvýšených plôch 494,7 m²
Plocha pochôdznych komunikácií, oporných múrikov a ostatné plochy 315,68 m²
Zastavaná plocha 1.podlažia bytového domu 812,2525 m²
Výška najvyššieho bodu bytového domu nad upraveným terénom v strede pred vstupom 19,590 m
Výška atiky piateho podlažia od +-0,000 15,100 m
Počet nadzemných podlaží 5
Počet podzemných podlaží 1
Počet bytov 39
Počet parkovacích stání 55
Celková úžitková plocha bytového domu 3692,33 m²
Z toho :  
Úžitková plocha krytého parkovania 227,0 m²
Úžitková plocha bytov 2404,21 m²
Úžitková plocha terás a balkónov 510,75 m²
Úžitková plocha komunikácií 421,62 m²
Úžitková plocha domovej vybavenosti a TZB 128,75 m²

 

 

Byty dostupné vo verziách holobyty a za príplatok v prevedení štandard.
Bezpečnosť: kvalitné bezpečnostné dvere a okná.

 

Energetická hodnotenie budovy

PDF dokumentácia na stiahnutie.